Verba ad novum ordinem.
An evolutione.

שלום
אלה אנחנו. אלה המראה האמיתי שלנו. זה הכי חשוף שהיינו בעבר כדי להראות את זהותנו לאנשים.

דרך העיניים האלה גדלנו.
יצרנו
התחלנו את זה בהתלהבות רבה.
הדברים לא תמיד הולכים כמו שאתה מצפה.
יש לנו את הזכות לשנות.
אתה לא מת
אתה מתפתח
אתה גדל
אתה מסתגל
אתה תמיד חי
אתה אף פעם לא עוזב
אתה חוזר אחרת.
אני עדיין כאן
אני כאן
אני חופשי

 

The Secret Donut Society

Stores